SLIM VAT - co się zmienia w VAT od 2021 roku?

Oczywiście w ostatniej chwili, bo po co wcześniej, uchwalono i opublikowano przepisy upraszczające niektóre obowiązki przedsiębiorców związane z podatkiem VAT. Fiskus poszedł na drobne ustępstwa, które ułatwią życie i trochę zmniejszą obowiązki firm.

00:06:25 Wyświetleń: 1195
Tekst

Robert Kalisiewicz

Data: 2021-02-15

Zapraszam na przegląd najważniejszych zmian, które rząd nazwał pakietem SLIM VAT i obowiązuje od 01. stycznia 2021 roku. Chodziło oczywiście o ułatwienie życia podatnikom, a wyszło różnie.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego.

Dla podatników rozliczających się miesięcznie wydłużono do 4 miesięcy termin do odliczenia VAT naliczonego. Zmniejszy to liczbę korekt deklaracji VAT, co cieszy przedsiębiorców.

Dla rozliczających się kwartalnie nic się nie zmieniło, czyli dla przypomnienia masz 3 okresy kwartalne do rozliczenia (wliczając ten, w którym uzyskałeś prawo do odliczenia).

Małe prezenty do wartości 20 zł bez ewidencji podatkowej.

Do tej pory bez ewidencji podatkowej i rozliczeń VAT można było wręczać małe prezenty o wartości do 10 zł. Od 2021 roku mamy podniesiony limit wartości do 20 zł. Mowa o wartości bez podatku VAT.

Przeliczanie walut obcych z faktur jak w podatku dochodowym.

Jest to możliwość, nie obowiązek. Zapewne jednak wielu przedsiębiorców z tego skorzysta. Do tej pory trzeba było stosować dwa różne kursy przeliczenia walut na fakturze: inną dla podatku dochodowego i inną dla VAT.

Teraz przedsiębiorca może stosować na potrzeby VAT taki sam kurs jak w przypadku podatku dochodowego. 

Warto zaznaczyć, że gdy zdecyduje się na to po raz pierwszy, to będzie miał obowiązek stosowania tej zasady do wszystkich faktur w walutach obcych przez 12 kolejnych miesięcy.

Prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej przy refakturze.

To dobra wiadomośc dla całkiem wielu branż, w których dochodzi do odsprzedaży usługi noclegowej czyli refakturowaniu klienta za nocleg w ramach szerszej usługi.

Dzieje się tak w branży eventowej, szkoleniowej, targowej, konferencyjnej, handlowej. Po zmianie przepisów od 2021 roku można odliczyć VAT przy refakturowaniu usługi noclegowej.

Wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce.

Tu mamy zmianę korzystną z punktu widzenia przedsiębiorców eksporterów. Wydłużono z 2 do 6 miesięcy okres na dokonanie wywozu towarów, za które przedsiębiorca otrzymał zaliczkę od nabywcy, jeżeli przedsiębiorca chce zachować preferencyjną stawkę 0% opodatkowania zaliczki.

Wykazywanie korekt faktur.

Korekty in minus według SLIM VAT.

W przypadku korekt in minus mamy możliwość dokonania korekty z datą wystawienia faktury korygującej po spełnieniu szeregu warunków:

  • dokonano z nabywcą uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
  • podatnik posiada dokumentację potwierdzająca uzgodnienia.
  • faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
  • warunki obniżenia podstawy opodatkowania są spełnione.

Jak widać są to wszystko sformułowania zrozumiałe co do intencji, ale kompletnie niejasne i uznaniowe co do materii czyli tego, co faktycznie musi posiadać podatnik.

Korekty in plus według SLIM VAT.

Najczęściej czytane:

Tutaj jest mniej kontrowersji, bo zdecydowano się na formalne zapisanie tego, co już od dawna obowiązywało w praktyce. Korekty dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Potwierdzanie faktur korygujących.

W ramach SLIM VAT zrezygnowano z wymogu uzyskania potwierdzenia od nabywcy otrzymania korekty faktury VAT. W zamian wprowadzono wymóg posiadania dokumentacji, z której wynika, że podatnik uzgodnił z nabywcą warunki zmiany podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej i warunki te zostały spełnione.

Pomysł w teorii bardzo dobry, bo dający możliwość elastycznego podejścia, z całą pewnością nie sprawdzi się w praktyce. Znając podejście urzędów skarbowych w ciemno można założyć, że będzie dochodziło do częstych sporów z przedsiębiorcami, czy zostały spełnione wszystkie warunki, czy rzeczywiście z dokumentacji wynika jednoznacznie, że doszło do uzgodnienia itd. itp.

Sugerujemy skorzystanie z furtki umożliwiającej niekorzystanie z tego "udogodnienia" przez najbliższe 12 miesięcy do czasu ustalenia, o co w tych przepisach dokładnie chodzi i jak je stosować. W tym celu należy zawrzeć z kontahentami pisemne ustalenie o stosowaniu starych zasad korekt VAT w 2021 roku.

Doprecyzowania w Mechaniźmie Podzielonej Płatności (MPP).

Doprecyzowano jednoznacznie, że MPP ma być stosowane obligatoryjnie dla faktur na kwotę przekraczającą 15 000 zł. 

Dodatkowo wyłączono z MPP wszelkie rodzaje potrąceń wierzytelności, w tym potrącenia wielostronne.

Zmiany są korzystne dla przedsiębiorców. 

Jeżeli chcesz wiedzieć, czy można umieszczać dopisek MPP na każdej fakturze niezależnei od kwoty, sprawdź tutaj

Zmiany w zasadach wydawania WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa pozwalająca ustalić właściwą stawkę VAT dla sprzedawanej usługi lub towaru do tej pory nie miała dokładnej daty ważności.

Od 2021 roku w ramach pakietu SLIM VAT wprowadzono zasadę, że WIS wydawana przez Dyrektora KIS będzie ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Nie wydaje się to żadnym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Teraz będą musieli pamiętać datę uzyskania WIS i wysupłać kolejne 40 zł (lub więcej) na odnowienie WIS.

Jeżeli chcesz sprawdzić, co to jest WIS i jak złożyć wniosek, kliknij tutaj.

Doprecyzowano również, że przedsiębiorca nie otrzyma WIS pomimo złożenia wniosku, jeżeli w jego sprawie toczy się postępowanie podatkowe lub trwa kontrola podatkowa albo celno-skarbowa lub spraw została rozstrzygnięta na drodze wydania decyzji lub postanowienia.

 

 

 

 

 

Robert Kalisiewicz

Data: 2021-02-15

Polecamy

Biznesplan. Czym jest i jak go napisać?

Tekst

Szukasz informacji czym jest biznesplan i jak go napisać? W tym artykule znajdziesz informacje, które pomogą Ci nie tylko dowiedzieć się czym jest i z czego się składa plan biznesowy, ale przede wszystkim jak napisać biznesplan?

Bartłomiej Jakubowski

2020-12-10

Czym jest marketing internetowy i jakie są jego rodzaje?

Tekst

Marketing internetowy to zestaw działań marketingowych uwzględniający wyłącznie kanały i narzędzia internetowe takie jak: wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, portale i blogi internetowe, a także e-mail.

Bartłomiej Jakubowski

2021-02-01

Inne artykuły autora

SAMOZATRUDNIENIE. Wszystko co warto wiedzieć o samozatrudnieniu.

Coraz więcej osób w Polsce zamienia pracę na etat na samozatrudnienie oszczędzając konkretne kwoty. Niższe podatki, niższe składki ZUS, ale i większa swoboda dysponowania swoim czasem są ważnymi zaletami samozatrudnienia. Niestety są też i wady.

Robert Kalisiewicz

2020-12-18

Artykuły proponowane dla Ciebie

SAMOZATRUDNIENIE. Wszystko co warto wiedzieć o samozatrudnieniu.

Tekst

Coraz więcej osób w Polsce zamienia pracę na etat na samozatrudnienie oszczędzając konkretne kwoty. Niższe podatki, niższe składki ZUS, ale i większa swoboda dysponowania swoim czasem są ważnymi zaletami samozatrudnienia. Niestety są też i wady.

Robert Kalisiewicz

2020-12-18