Tarcza 6.0

Tarcza 6.0 dla przedsiębiorców: wsparcie dla wybranych branż.

Po nasileniu się pandemii w IV kwartale 2020 roku i wprowadzeniu szeregu obostrzeń utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie normalnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z wielu branż rząd zdecydował się na ponowne wsparcie firm.

00:45:29 Wyświetleń: 1199
Tekst

Robert Kalisiewicz

Data: 2020-12-22

Do przedsiębiorców, którzy w ocenie rządu są szczególnie mocno poszkodowani w wyniku obostrzeń związanych z walką z pandemią, popłynie nowy strumień pieniędzy w różnej formie.

 

Dla kogo wsparcie? Jakie kody PKD?

WAŻNE:

Pomoc rządowa w ramach tarczy 6.0 jest adresowana w oparciu o kody PKD podane przez przedsiębiorców w rejestrach (REGON) jako opisujące ich dominującą działalność według stanu na 30. września 2020r.

W tarczy 6.0 różne kody PKD uprawniają do różnych form wsparcia.

 

 

Kobieta i mężczyzna sprawdzają możliwości korzystania z Tarczy 6.0

 

Pod spodem znajdziesz listę kodów PKD, które uprawniają do otrzymania jakiegokolwiek wsparcia finansowego w ramach tarczy 6.0 (postojowe listopad 2020, zwolnienie ze składek ZUS listopad 2020, bezzwrotna dotacja 5000 zł za listopad 2020, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników listopad 2020).

 

Sprawdź, czy twój kod PKD daje Ci wsparcie finansowe w tarczy 6.0:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 71.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobiwych i furgonetek,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Jeżeli nie znalazłeś na liście swojego kodu PKD (przypominamy: nie jakiegokolwiek kodu PKD zgłoszonego do rejstracji, ale kodu zgłoszonego do REGON jako główna działalność!), przejdź do dalszej części artykułu, gdzie znajdziesz informacje o innych formach wsparcia dostępnych także dla Ciebie.

 

Jeżeli znalazłeś swój kod PKD na liście powyżej, to czytaj dalej:

 • zapoznaj się z poszczególnymi instrumentami wsparcia finansowego,
 • sprawdź, czy dla twojego kodu PKD dany instrument wsparcia jest dostępny,
 • sprawdź, czy spełniasz pozostałe warunki otrzymania wsparcia,
 • dowiedz się, jakie formalności musisz dopełnić, żeby otrzymać wsparcie.

 

Instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w tarczy 6.0

Przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki, będą mogli skorzystać z poniższych instrumentów wsparcia finansowego:

 • postojowe listopad 2020: kwota 2080 zł.

 

 • dodatkowe postojowe: maksymalna kwota 6240 zł.

 

 • bezzwrotna dotacja na koszty prowadzenia działalności: kwota 5000 zł.

 

 • dofinansowanie wynagrodzeń: 2000 zł na każdego pracownika pełnoetatowego przez 3 miesiące, czyli łącznie 6000 zł na pracownika.

 

 • zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020r.

 

 

Postojowe jednorazowe za listopad 2020

Postojowe listopad 2020: Jakie kody PKD? Dla kogo?

Postojowe za listopad 2020 roku w ramach tarczy 6.0 przysługuje przedsiębiorcom z następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Postojowe listopad 2020: Jakie warunki do spełnienia?

Oprócz kodu PKD musisz spełnić następujące warunki przyznania postojowego:

 • przychód w październiku lub listopadzie 2020r. jest o co najmniej 40% niższy od przychodu w październiku lub listopadzie 2019r.
 • prowadziłeś działalność na koniec września 2020r. i nie masz jej zawieszonej w dniu składania wniosku,
 • skorzystałeś przynajmniej 1 raz z postojowego we wcześniejszych miesiącach pandemii (składałeś wniosek RSP-D i dostałeś świadczenie).

 

Postojowe listopad 2020: Ile wynosi? Jaka kwota?

Postojowe w ramach tarczy 6.0 otrzymasz w takiej kwocie, w jakiej dostałeś swoje wcześniejsze postojowe w tym roku, czyli najczęściej będzie to kwota 2080 zł (rzadziej 1300 zł).

Postojowe listopad 2020: Jakie formalności?

Postojowe wypłaca ZUS.

Musisz złożyć formularz RSP-DD6.

Formularze składasz wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUE ZUS lub strony gov.pl.

Wnioski możesz składać najwcześniej od 30. grudnia 2020 roku.

Realnie masz szanse na otrzymanie tych pieniędzy w styczniu 2021 roku.

 

Bezzwrotna dotacja 5000 zł na koszty prowadzenia działalności.

Bezzwrotna dotacja 5000 zł na koszty prowadzenia działalności (nie musisz nikogo zatrudniać) wraca w tarczy 6.0, ale tylko dla wybranych branż.

Bezzwrotna dotacja: jakie kody PKD? Dla kogo?

Bezzwrotna dotacja na koszty prowadzenia działalności w ramach tarczy 6.0 przysługuje przedsiębiorcom z następującymi kodami PKD (PKD w systemie REGON podany jako dominujący w Twojej działalności, według stanu na 30. września 2020 roku):

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Bezzwrotna dotacja: jakie warunki do spełnienia?

Oprócz właściwego kodu PKD musisz spełnić kilka innych warunków przyznania dotacji:

 • posiadasz status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy według terminologii unijnej,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą na dzień 30. września 2020 roku i nie masz zawieszonej działalności na dzień składania wniosku,
 • osiągnąłeś przychód z działalności w październiku lub listopadzie 2020 roku niższy o co najmniej 40% od przychodu w październiku lub listopadzie 2019 roku.

 

Najczęściej czytane:

 

 Bezzwrotna dotacja: Ile wynosi? Jaka kwota?

Bezzwrotna dotacja wynosi 5000 zł.

 Otrzymasz ją po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku, w ciągu 2 dni roboczych od wydania tej decyzji na konto wskazane we wniosku.

Bezzwrotna dotacja: jakie formalności?

Bezzwrotną dotację przyznaje i wypłaca Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby Twojej działalności gospodarczej.

Musisz złożyć formularz PS-DBDG.

Formularze składasz wyłącznie w formie elektronicznej, w serwisie praca.gov.pl pod tym linkiem

Musisz posiadać e-dowód lub profil zaufany.

Wnioski możesz składać do 31. stycznia 2021 roku. 

Uwaga:
Jeżeli złożysz szybko wniosek i twój Powiatowy Urząd Pracy nie dostanie zbyt dużo wniosków przed Twoim wnioskiem, to możesz dostać to wsparcie jeszcze przed końcem roku.
Jednak większość przedsiębiorców dostanie ją dopiero w styczniu 2021 roku (lub nawet w lutym).

 

 

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020.

W tarczy 6.0 przewidziano zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020r., ale nie dla wszystkich przedsiębiorców.

Zwolnienie ze składek ZUS: jakie kody PKD? Dla kogo?

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek za listopad 2020 roku, musisz mieć w systemie REGON na dzień 30. września 2020 roku zgłoszony jako dominujący któryś z poniższych kodów PKD:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Zwolnienie ze składek ZUS: jakie warunki do spełnienia?

Oprócz właściwego kodu PKD musisz spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30. czerwca 2020 roku,
 • osiągnąłeś w listopadzie 2020 roku przychód, który był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu w listopadzie 2019 roku,
 • złożysz deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 roku najpóźniej do 31. grudnia 2020 roku (chyba że ten obowiązek Cię nie dotyczy).

 Zwolnienie ze składek ZUS: jaki wniosek składać? od kiedy składać wniosek?

Wnioski w tej sprawie oczywiście składasz w ZUS.

Musisz złożyć wniosek RDZ-B6.

Zwolnienie ze składek stanowi pomoc publiczną, więc będziesz musiał złożyć wymaganą w takich sytuacjach deklarację na ten temat.

Formularze składasz wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUE ZUS lub strony gov.pl.

Wnioski możesz składać od 30. grudnia 2020 roku i masz czas do 31. stycznia 2021 roku.

W sytuacji, gdy opłaciłeś składki za listopad, po otrzymaniu zwolnienia będziesz miał nadpłatę, którą możesz zostawić i nie opłacać kolejnej składki ZUS lub złożyć wniosek o zwrot nadpłaty na konto bankowe.

 

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przez 3 miesiące.

Pracownicy ustalają co mozna rozbić w ramach Tarczy 6.0 w stosunku do pracowników

Także ten instrument wsparcia uruchomiony w tarczy 6.0 jest dostępny tylko dla wybranych branż, według kodu PKD w systemie REGON na dzień 30. września 2020 roku.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: jakie kody PKD? Dla kogo?

Aby skorzystać z dofinansowanai wynagrodzeń, musisz mieć jeden z poniższych kodów PKD jako swój dominujący w REGON:

 • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
 • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: jakie warunki do spełnienia?

Oprócz posiadania właściwego kodu PKD musisz spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przychód był o 40% niższy licząc miesiąc do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca w 2019 roku. (na przykładzie: składasz w niosek w grudniu, do porównania przychodówwybierasz listopad 2020 roku i możesz go porównać albo z październikiem 2020 roku albo z listopadem 2019 roku),
 • nie miałeś zaległości w płaceniu podatków i składek ZUS według stanu na koniec III kwartału 2019 roku,
 • nie jesteś w stanie upadłości, w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

 

 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: Ile wynosi? Jaka kwota?

Dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika zatrudnionego na umowie o pracę lub umowie zleceniu. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasowym, to dofinansowanie wynosi 2000 zł miesięcznie, płatne przez 3 kolejne miesiące. 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasowym, to kwota dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu (np. pół etatu oznacza 1000 zł dofinansowania).

UWAGA:

Dwie grupy pracowników są wyłączone z dofinansowania wynagrodzeń:

 • zarabiający wysokie kwoty (konkretnie więcej niż 15 506,79 zł),
 • zatrudnieni krócej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: Jakie formalności?

Bezzwrotną dotację przyznaje i wypłaca Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Twojej działalności gospodarczej.

Musisz złożyć formularz VIA-WOMPP.

Formularze składasz wyłącznie w formie elektronicznej, w serwisie praca.gov.pl pod tym linkiem

Musisz posiadać e-dowód lub profil zaufany.

Wnioski możesz składać od 19. grudnia 2020 roku.

 

Dodatkowe postojowe.

Rząd uznał, że część branż została dotknięta pandemią szczególnie mocno i przyznał możliwość skorzystania z dodatkowego postojowego oprócz tego jednorazowego za listopad 2020 roku.

Dodatkowe postojowe: Jakie kody PKD? Dla kogo?

Prawo do dodatkowego postojowego w ramach tarczy 6.0 mają przedsiębiorcy, którzy mieli jako główny kod działalności w systemie REGON na 30. września 2020 roku jeden z poniższych PKD:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeżeli spełniasz ten warunek, sprawdź, jakie inne warunki muszą być dopełnione, aby otrzymać dodatkowe postojowe.

Dodatkowe postojowe: Jakie warunki do spełnienia?

Oprócz kodu PKD musisz spełnić następujące warunki przyznania postojowego:

 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (np. składasz wniosek w grudniu 2020, odnosisz się do przychodu za listopad 2020 roku) jest o co najmniej 75% niższy od przychodu w tym samym miesiącu rok wcześniej (np. składasz wniosek w grudniu 2020, odnosisz się do przychodu za listopad 2020 roku i porównujesz z przycghodem za listopad 2019 roku).
 • prowadziłeś działalność na koniec września 2020r. i nie zawiesiłeś jej w kolejnych miesiącach.
 • skorzystałeś przynajmniej jeden raz ze świadczenia postojowego we wcześniejszych miesiącach pandemii.

 

Dodatkowe postojowe: Ile wynosi? Jaka kwota maksymalna?

Dodatkowe postojowe w ramach tarczy 6.0 możesz otrzymać maksymalnie przez 3 miesiace, w kwocie takiej samej jak wcześniej otrzymywane postojowe czyli najczęściej będzie to 2080 zł miesięcznie (ewentualnie 1300 zł miesięcznie). 

Maksymalna kwota dodatkowego postojowego w ramach tarczy 6.0 wynosi 6240 zł.

Dodatkowe postojowe: Jakie formalności?

Dodatkowe postojowe z tarczy 6.0 wypłaca ZUS.

Musisz złożyć formularz RSP-DD.

Formularze składasz wyłącznie w formie elektronicznej, w PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl.

Wnioski możesz składać najwcześniej od 30. grudnia 2020 roku.

Wnioski możesz składać przez cały czas trwania epidemii oraz w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

UWAGA: Nieprzyjemna wiadomość. Kwota dodatkowego postojowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

 

Inne formy wsparcia niezależne od kodu PKD.

Niestety nie ma tego wiele, ale odnotujmy dwie najważniejsze formy wsparcia, które mogą Cię dotyczyć.

Zwolnienie z opłaty targowej w 2021 roku.

Przez cały 2021 rok gminy nie będą pobierały opłaty targowej od handlujących. Rząd pokryje gminom to uszczuplenie w dochodach.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminów płatności.

Rada Gminy może - według swojego uznania - zwolnić z podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2021 roku wybrane grupy przedsiębiorców.

Może również zastosować inne narzędzie w postaci odroczenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2021 roku, ustalając termin na dowolną datę do 31. grudnia 2021 roku.

 

Robert Kalisiewicz

Data: 2020-12-22

Polecamy

Biznesplan. Czym jest i jak go napisać?

Tekst

Szukasz informacji czym jest biznesplan i jak go napisać? W tym artykule znajdziesz informacje, które pomogą Ci nie tylko dowiedzieć się czym jest i z czego się składa plan biznesowy, ale przede wszystkim jak napisać biznesplan?

Bartłomiej Jakubowski

2020-12-10

Czym jest marketing internetowy i jakie są jego rodzaje?

Tekst

Marketing internetowy to zestaw działań marketingowych uwzględniający wyłącznie kanały i narzędzia internetowe takie jak: wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, portale i blogi internetowe, a także e-mail.

Bartłomiej Jakubowski

2021-02-01

Inne artykuły autora

SAMOZATRUDNIENIE. Wszystko co warto wiedzieć o samozatrudnieniu.

Coraz więcej osób w Polsce zamienia pracę na etat na samozatrudnienie oszczędzając konkretne kwoty. Niższe podatki, niższe składki ZUS, ale i większa swoboda dysponowania swoim czasem są ważnymi zaletami samozatrudnienia. Niestety są też i wady.

Robert Kalisiewicz

2020-12-18

Artykuły proponowane dla Ciebie

SAMOZATRUDNIENIE. Wszystko co warto wiedzieć o samozatrudnieniu.

Tekst

Coraz więcej osób w Polsce zamienia pracę na etat na samozatrudnienie oszczędzając konkretne kwoty. Niższe podatki, niższe składki ZUS, ale i większa swoboda dysponowania swoim czasem są ważnymi zaletami samozatrudnienia. Niestety są też i wady.

Robert Kalisiewicz

2020-12-18