Powrót do Aktualności

W 2021 roku ochrona konsumencka dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG

00:03:34 Wyświetleń: 633

Robert Kalisiewicz

Ta wiadomość ucieszy Cię jako kupującego, ale zmartwi i przysporzy dodatkowej pracy jako sprzedającego.

 

Ochrona konsumencka przy zakupach dla mikroprzedsiębiorców.

Jako mikroprzedsiębiorca zetknąłeś się wielokrotnie z sytuacją, gdy robiłeś zakupy do firmy i brałeś fakturę, że Twoje prawa jako konsumenta były mocno ograniczone w porównaniu z tym, gdybyś te zakupy zrobił jako osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Działo się tak dlatego, że ustawodawca do tej pory uważał, że dochodzi do transakcji między podmiotami profesjonalnymi, które są w stanie lepiej niż klient indywidualny ocenić parametry kupowanego towaru lub usługi.

Oczywiście to nie była prawda. Tłumacz kupujący komputer niezbędny do pracy nie jest profesjonalnie lepiej przygotowany do takiego zakupu tylko dlatego, że prowadzi działalność gospodarczą.

Stąd od 2021 roku przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG zyska ochronę konsumencką.

 

Ochrona konsumencka przedsiębiorcy zależy od ... jego PKD.

Tu jedno ważne zastrzeżenie. Jako kupujący zyskasz ochronę konsumencką o ile zakup przez Ciebie dokonywany nie dotyczy Twojej podstawowej działalności.

Wracając do przykłądu zakupu komputera - tłumacz kupujący komputer będzie miał ochronę konsumencką, ale informatyk kupujący komputer już nie, bo jest profesjonalnie przygotowany do oceny zasadności i trafności takiego zakupu.

Podstawą do oceny przez sprzedającego, czy ma do czynienia z profesjonalistą, będzie kod PKD z rejestru CEIDG.

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorcy dotyczy trzech ważnych obszarów.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem firmy.

Jeżeli zawierasz umowę na odległość, będziesz miał prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Nie musisz podawać przyczyny odstąpienia.

 

Rękojmia za wady.

Zyskujesz drugą - oprócz gwarancji - drogę składania reklamacji. Rękojmia ma zastosowanie w przypadku ujawnienia wad fizycznych lub prawnych zakupionego towaru. Powołując się na rękojmię za wady możesz odstąpić od umowy lub masz podstawę do uzgodnienia ze sprzedającym obniżenia ceny za sprzedany towar.

 

Nieważność klauzul niedozwolonych.

Zyskujesz również istotną dodatkową ochronę w przypadku stosowania klauzul niedozwolonych przez sprzedawcę towaru lub usługi. Z mocy prawa (kodeks cywilny) są one nieważne. Tutaj możesz zapoznać się z dokładniejszą informacją o klauzulach niedozwolonych.

 

Nowe obowiązki sprzedającego.

Sprzedający muszą od 2021 roku dostosować obecnie stosowane regulaminy sprzedaży, procedury i dokumenty związane ze sprzedażą do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Warto pamiętać, że jeżeli kupujący przedsiębiorca nie będzie poinformowany przez sprzedającego, że ma prawa do ochrony konsumenckiej w zakresie odstąpienia od umowy na odległość, to okres odstąpienia od umowy zostanie przedłużony z mocy prawa z 14 dni na 1 rok. Trzeba na to mocno uważać.

 

 

 

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco:

Zgoda na przetwarzanie danych: