Powrót do Aktualności

Składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalane przez ZUS mogą wzrosnąć przez zmiany w przepisach.

00:02:45 Wyświetleń: 158

Robert Kalisiewicz

Składki na ubezpieczenie wypadkowe są w Polsce obowiązkowe dla płatników składek, ale ich zasady ustalania są zróżnicowane w zależności od liczby pracowników zgłaszanych w ciągu roku do ubezpieczenia wypadkowego. Najnowsza nowelizacja przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i ustaw z nią powiązanych wprowadza istotną zmianę, która wpłynie na wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe ustalanych indywidualnie przez ZUS.

Zmiana w przepisach - kogo dotyczy?

Mikroprzedsiębiorcy, którzy zgłaszają średniorocznie do 9 osób do ubezpieczenia wypadkowego płacą składkę na ubezpieczenie wypadkowe w ryczałtowej wysokości (obcenie wynosi 1,67%) i dla nich najnowsze zmiany w przepisach nic nie zmieniają.

W nowej sytuacji znajdują się od 18 września br. wszyscy płatnicy składek, którzy podlegają obowiązkowi wypełnienia formularza ZUS IWA, dla których to ZUS ustala indywidualną wysokość składki wypadkowej.

 

ZUS IWA - co to jest i kogo dotyczy?

Formularz ZUS IWA służy do ustalenia indywidualnej stawki ubezpieczenia wypadkowego dla płatnika składek.

Masz obowiązek wypełnienia formularza ZUS IWA do 31. stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

  • zgłosiłeś w ciągu roku do ubezpieczenia wypadkowego średnio rocznie 10 osób lub więcej (licząc siebie).
  • nie miałeś żadnego miesiąca, w którym nikt nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.
  • 31. grudnia danego roku byłeś wpisany do rejestru REGON.

 

Nowy obowiązek uwzględniania wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy w ZUS IWA.

Wypełniając ZUS IWA za 2021 rok będziesz miał obowiązek uwzględnić w wypadkach przy pracy tzw. wypadki zrównane z wypadkami przy pracy. Do tej pory nie było takiego wymogu.

Do kategorii wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy zaliczają się wypadki:

  • w czasie podróży służbowych,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w firmie związki zawodowe.

Kiedy wzrośnie Twoja składka na ubezpieczenie wypadkowe?

Jeżeli miałeś takie wypadki w swojej firmie, wzrośnie Twój wskaźnik wypadkowości, który jest porównywany z wynikami innych firm z Twojej kategorii i tym samym wzrośnie Twoja składka na ubezpieczenia wypadkowe.

 

 

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco:

Zgoda na przetwarzanie danych: