WEBINARIUM  JPK_VAT z deklaracją - zmiany od 1 lipca 2021
Powrót do Wydarzeń

JPK_VAT z deklaracją - zmiany od 1 lipca 202

00:02:06

Robert Sababady

Data wydarzenia: 2021-06-17
ZAPISZ SIĘ »
 
W ramach webinarium poruszone zostaną następujące tematy:
 • Zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP po 30.06.2021r.,
 • Nowe zasady oznaczeń GTU w tym przypisanie odpowiednich symboli PKWiU i stosowanych procedur,
 • Zasady zmniejszania podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust.19 ,
 • Zasady dokumentowania przejazdów autostradą na dowolną odległość,
 • Tryb korygowania deklaracji VAT-7 sprzed 01 października 2020,
 • Kary za błędy w ewidencji,
 • Przesłanki dokonania „czynnego żalu”
 • Forma złożenia „czynnego żalu”
 • Kara za błędy w JPK_VAT,
 • Zakwestionowanie kary porządkowej nałożonej przez organ skarbowy, kiedy stosujemy zażalenie na postanowienie a kiedy wniosek o uchylenie kary?
 
  Prelegent
Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w fi

 

ZAPISZ SIĘ »