Powrót do Aktualności

Od dzisiaj można składać do ZUS wnioski o wsparcie z tarczy 9.0 (marzec-kwiecień 2021).

00:14:51 Wyświetleń: 508

Robert Kalisiewicz

Rząd kontynuuje wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami lockdownu w marcu i kwietniu 2021 roku. Wsparcie nadal jest udzielane według klucza branżowego, opierając się na kodzie PKD zgłoszonym jako przeważająca działalność przedsiębiorcy.

Chcąc skorzystać z możliwości wsparcia należy mieć jeden z kodów PKD wymienionych w rozporządzeniu rządowym, według stanu na 31. marca 2021 roku. Lista kodów w tym rozporządzeniu jest szersza niż dotychczas stosowana w tarczy 7.0 (grudzień 2020 i styczeń 2021) i 8.0 (luty 2021).

 

Tarcza 9.0 dla wybranych branż.

Branże z tarczy 7.0 i 8.0 - kontynuacja wsparcia.

W marcu i kwietniu nadal objęte są pomocą te branże, które zostały zakwalifikowane do wsparcia w tarczy 7.0 i 8.0 czyli za okres grudzień 2020 - luty 2021. Dla przypomnienia mówimy o branżach z kodami PKD:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 51.10.Z - transport lotniczy pasażerski,
 • 52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej pole-gającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia przedsiębiorcom z powyższych branż przysługuje zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 roku oraz zwiększenie liczby świadczeń postojowych z 3 do 5.

 

Nowe branże w tarczy 9.0 w ZUS.

W związku z zamknięciem wielu dotychczas działających firm w tarczy 9.0 uwzględniono nowe branże, które po raz pierwszy w 2021 roku mogą skorzystać ze wsparcia rządowego. Są to branże: 

 • 47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.42.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.43.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.51.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.53.Z - sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.59.Z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.77.Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 77.29.Z - wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Przedsiębiorcy z powyższych branż mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień 2021 roku oraz jednokrotne świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł.

 

Tarcza 9.0. Wnioski do ZUS tylko elektronicznie.

Wnioski o wsparcie za marzec-kwiecień 2021 roku składamy do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej korzystając z PUE ZUS.

Jeżeli jeszcze nie masz profilu osobistego na tej platformie, możesz ją założyć nie ruszając się z domu. Potrzebujesz podstawowe dane o sobie i działalności gospodarczej i profil zaufany (np. w bankowości elektronicznej) i już możesz założyć profil przedsiębiorcy w PUE ZUS.

 

Zwolnienie ze składek ZUS - jaki wniosek? jaki formularz?

Występując o zwolnienie ze składek ZUS korzystasz z formularza wniosku o nazwie RDZ-B7. Jeżeli przysługuje Ci zwolnienie i za marzec i za kwiecień możesz to zaznaczyć w jednym wniosku - nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych wniosków.

 

Jeżeli przysługuje Ci zwolnienie ze składek za kwiecień 2021 roku - zaznaczasz tylko ten miesiąc.

 

Świadczenie postojowe - jaki wniosek? jaki formularz?

Występując o świadczenie postojowe korzystasz z formularza wniosku o nazwie RSP-DD7.

Jeżeli jesteś uprawniony do jednokrotnego świadczenia, to zaznaczasz opcję "wniosek pierwszorazowy", a jeżeli korzystasz z rozszerzenia liczby świadczeń postojowych, to wybierasz opcję "kontynuacji świadczenia".

 

Warunki otrzymania wsparcia z tarczy 9.0 w ZUS.

Każdy z instrumentów wsparcia ma nieco inne warunki do spełnienia, dlatego omawiam je osobno.

Warunki otrzymania zwolnienia ze składek ZUS za marzec-kwiecień 2021 lub za kwiecień 2021.

Zwolnienie ze składek dotyczy tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 01. listopada 2020 roku (chodzi o datę zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek). Zatem nowe firmy założone w listopadzie 2020 roku i później nie skorzystają z tej formy wsparcia.

Dwa kolejne warunki to:

 • posiadanie kodu przeważającej działalności PKD na dzień 31. marca 2021 roku, znajdującego się na liście uprawniającej do otrzymania pomocy.
 • spadek przychodów o co najmniej 40% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w porównaniu do jednego z 4 miesięcy do wyboru: luty 2020, wrzesień 2020, ten sam miesiąc rok wcześniej i miesiąc poprzedzający.

Na przykładzie - składając wniosek w maju porównujemy przychody z kwietnia 2021 roku do: luty 2020, kwiecień 2020, wrzesień 2020 lub marzec 2021 (jeden do wyboru).

 

Warunki otrzymania świadczenia postojowego z ZUS w tarczy 9.0. 

Otrzymanie świadczenia postojowego z ZUS wymaga spełnienia warunku braku innych tytułów do ubezpieczenia społecznego niż działalność gospodarcza lub opłacania składek ZUS zarówno z innego tytułu (np. praca na część etatu) jak i działalności gospodarczej.

Pozostałe dwa warunki są takie same jak w zwolnieniu ze składek czyli:

 • posiadanie kodu przeważającej działalności PKD na dzień 31. marca 2021 roku, znajdującego się na liście uprawniającej do otrzymania pomocy.
 • spadek przychodów o co najmniej 40% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w porównaniu do jednego z 4 miesięcy do wyboru: luty 2020, wrzesień 2020, ten sam miesiąc rok wcześniej i miesiąc poprzedzający.

 

Do kiedy składamy wnioski z tarczy 9.0 w ZUS?

W przypadku zwolnienia ze składek ZUS wnioski możesz składać do 30. czerwca 2021r.

W przypadku świadczenia postojowego wnioski masz dużo więcej czasu, bo wnioski będą przyjmowane jeszcze 3 miesiące od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

 

 

 

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco:

Zgoda na przetwarzanie danych: