Powrót do Aktualności

Tarcza 8.0 czyli branżowa (po kodach PKD) - jakie wsparcie z ZUS?

00:15:52 Wyświetleń: 265

Robert Kalisiewicz

Można się pogubić w tych numerkach i zasadach udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom. Mam nadzieję, że w tym artykule wyjaśnimy dokładnie, o co chodzi.

TARCZA 8.0 - przedłużenie pomocy z Tarczy 7.0

Tarcza 8.0 jest przedłużeniem zasad pomocy, które obowiązywały w tarczy 7.0. Będzie z tym sporo zamieszania, gdyż wnioski o przyznanie pomocy będą takie same jak do tej pory, a w listach kodów są zmiany, na szczęście niewielkie.

Obowiązuje taka sama zasada jak w przypadku tarczy 7.0. Pomoc jest przyznawana w oparciu o kody działalności PKD i bierze się pod uwagę kod PKD wskazany jako dominujący w działalności przedsiębiorcy w systemie REGON na dzień 30. listopada 2020r.

 

TARCZA 8.0 - dla kogo? jakie kody PKD?

Nie jest łatwo, bo zestawy kodów PKD dla poszczególnych rodzajów pomocy są różne i do tego różnią się (na szczęście nieznacznie) od tarczy 7.0.

 

Zwolnienie ze składek ZUS za luty - jakie kody PKD?

Zwolnienie ze składek ZUS za luty br. przysługuje przedsiębiorcom, którzy mają jako dominujący jeden z poniższych kodów PKD:

 • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.23.Z - działalność wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z - pola kempingowe i pola namiotowe,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z - działalność muzeów,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Lista kodów PKD jest taka sama jak w tarczy 7.0 zwalniającej ze składek za grudzień i styczeń, za wyjątkiem kodu 91.02.Z czyli muzeów, które w lutym wznowiły działalność i za ten miesiąc zapłacą składki ZUS.

 

Świadczenie postojowe z ZUS - jakie kody PKD?

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy mają jako dominujący jeden z poniższych kodów PKD:

 • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.23.Z - działalność wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z - pola kempingowe i pola namiotowe,
 • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
 • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A - nauka języków obcych,
 • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,
 • 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D - działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Lista kodów PKD jest tu taka sama jak w tarczy 7.0, za wyjątkiem kodu 91.02.Z czyli muzeów, które w lutym wznowiły działalność i za ten miesiąc nie przysługuje im świadczenie postojowe.

W porównaniu ze zwolnieniem ze składek ZUS prawo do postojowego nie przysługuje kodowi PKD 49.32.Z - działalność taksówek osobowych.

 

Zwolnienie z ZUS za luty - jaki wniosek? jakie formalności?

Wnioski składasz tylko elektronicznie, przez platformę PUE ZUS lub gov.pl

Korzystasz z formularza o symbolu RDZ-B7.

Oprócz właściwego kodu PKD musisz spełnić następujące warunki:

 • przychód z działalności (ustalany podatkowo) w jednym z dwóch miesiący poprzedzających złożenie wniosku był niższy o 40 % od (do wyboru): miesiąca poprzedniego, analogicznego miesiąca rok temu lub od września 2020r.
 • zostałeś płatnikiem składek przed 01. listopada 2020r.
 • przekażesz deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne do 31. marca 2021r.
 • złożysz wniosek do 30. kwietnia 2021r.

 

Postojowe z ZUS - jakie wniosek? jakie formalności? jaka kwota?

Wniosek składasz tylko elektronicznie, przez platformę PUE ZUS.

Wybierasz formularz o symbolu RSP-DD7.

Oprócz właściwego kodu PKD musisz spełnić następujące warunki:

 • przychód z działalności (ustalany podatkowo) w jednym z dwóch miesiący poprzedzających złożenie wniosku był niższy o 40 % od (do wyboru): miesiąca poprzedniego, analogicznego miesiąca rok temu lub od września 2020r.
 • nie byłeś w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31. grudnia 2020r., tzn. nie byłeś w trakcie postępowania upadłościowego, nie otrzymałeś pomocy na restrukturyzację albo na ratowanie.
 • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem emerytów i rencistów).

Masz dużo czasu na złożenie wniosku - można go składać w czasie trwania epidemii i 3 miesiące po ustaniu stanu epidemii.

Kwota postojowego jest taka sama jak do tej pory czyli 2080 zł (rzadziej: 1300 zł). 

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco:

Zgoda na przetwarzanie danych: